Opbrengstberekening zonnepanelen

Berekening zonnepanelen
Vul de velden met een gele achtergrond in. De velden met een witte achtergrond worden automatisch uitgerekend, maar pas als u de button “Bereken opbrengst” hebt aangeklikt. U kunt altijd nieuwe gegevens in de gele velden invoeren. Als u vervolgens “Bereken opbrengst” aanklikt verschijnen de nieuwe resultaten.

Stap 1: bepaal het piekvermogen van het PV-systeem
Aantal PV-panelen stuks
Piekvermogen per PV-paneel in Watt Watt
Piekvermogen gehele PV-systeem Watt
Opbrengst PV-systeem bij optimale plaatsing kWh per jaar

Stap 2: geef de lokatie in Nederland op van het PV-systeem
Provincie
Opbrengst PV-systeem met correctie voor lokatie kWh per jaar

Stap 3: bepaal de instraling bij een gegeven oriëntatie en hellingshoek
Oriëntatie van de PV-panelen (0 = Zuid, 90 = West, -90 = Oost) graden
Hellingshoek van de PV-panelen (0 tot 90 graden) graden
Instralingsfactor (maximaal 100%) %

kWh per jaar
Totaal opbrengst energie terug levering tot 5000kWh (1 kWh = € 0,234)
Totaal opbrengst energie terug levering vanaf 5000kWh (1 kWh = € 0,085)
Totaal opbrengst energie terug levering

Kosten
Aantal PV-Panelen m2 stuks
Kosten PV-Panelen
montage set per m2 € per M2
Aantal Omvormers kw stuks
Kosten per Omvormer
Installatie kosten (10%)  %
Totale kosten PV systeem

Bereken terug verdien tijd
Totale opbrengst energielevering per jaar
Totale kosten PV systeem
Terug verdien tijd jaar
Terug verdien tijd met Subsidie
Subsidie (1 kWh = €0,15)
Totale opbrengst energielevering per jaar
Terug verdien tijd jaar

Aan deze voorbeeldberekening kunnen geen rechten worden onttrokken.
De opbrengst wordt berekend voor de gegeven lokatie, oriëntatie en hellingshoek.
Ter referentie: het electriciteitsverbruik in een gemiddeld gezin is ongeveer 3.500 kWh per jaar.

Verantwoording berekeningsmethode

Een PV-systeem met een piekvermogen van 1000 Watt levert in Nederland per jaar ongeveer 850 kWh. De panelen moeten dan wel optimaal geplaatst zijn. Het piekvermogen van PV-panelen wordt meestal aangeduid met de eenheid Wp (Watt piek). Een paneel van 125 Wp heeft dus een piekvermogen van 125 Watt.

Het zonaanbod in Nederland varieert per provincie. Het bijgaande kaartje (bron: SenterNovem) laat de verdeling over Nederland zien. In het westen van het land is er meer zonaanbod dan in het oosten. Gemiddeld is de instraling zo’n 1.000 kWh per vierkante meter per jaar.

kaart-zonaanbod
De straling die binnenkomt op een zonnepaneel is afhankelijk van de oriëntatie en de hellingshoek waaronder het paneel is gemonteerd. Een zonnepaneel is voor Nederland het gunstigst gemonteerd met een hellingshoek van 36 graden en een oriëntatie van 5 graden ten westen van pal zuid. In de praktijk moet hier vaak van worden afgeweken. Bijgaande grafiek (bron: SenterNovem) maakt inzichtelijk hoeveel geleverd vermogen we opofferen door het paneel in een minder gunstige positie te monteren. De kleinste ellips in de grafiek geeft het gebied aan waar het rendement maximaal (100%) is. De ellips daaromheen geeft een rendement van 95%, de nog wat grotere ellips het gebied van 90% rendement. Voor commerciële toepassingen geldt als richtlijn dat het paneel tenministe 90% van de maximale instraling moet ontvangen. Uit de grafiek is te zien dat dit de gewenste oriëntatie beperkt tot het gebied tussen WZW en OZO. De hellingshoek moet zich in dit geval bewegen tussen 7 graden en 65 graden.
instralingsdiagram
TK5E_11